Kategoriler

E-Bülten Aboneliği

Gizlilik İlkeleri

Gizlilik ve Güvenlik İlkeleri

1   Bitikla.com internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla belirtilen bu ilkelerin tümünü kabul etmiş olursunuz. Bitikla.com kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri her zaman için yapabilir. Bitikla.com, “Gizlilik Bildirimi” bölümünü belli aralıklarla okumanız sonucunda bitikla.com ’un kişisel bilgilerinizin güvenliği konusundaki kararlılığından ve bu anlamdaki yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

2.    bitikla.com üye ve/veya kullanıcılarının kendilerini rahat hissedebilmeleri için güvenli bir ortam sunmayı ilke olarak benimseyen bitikla.com, bu güvenli ortamda, bitikla.com dahilin de ki gizlilik politikasına ilişkin ilkeler aşağıdaki şekildedir:

3.    bitikla.com ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından www. bitikla.com adlı web sitesi (“Site”) üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. ( Siparişlerin zamanında teslim edilebilmesi için telefon numarası ve adres detayları ile sipariş edilen tedarikçiye iletilecektir.) bitikla.com, kendisine iletilen kişisel bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, bunları satmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

4.    Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Site’de çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, bitikla.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adres bilgilerini tespit edebilir ve bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, bitikla.com, tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla da kullanılabilir.

5.    Sisteme girilen tüm bilgilere sadece bilgileri giren kişi kendisi ulaşabilir ve değiştirebilir. Bir başka üyenin,o bilgileri giren üye izin vermediği sürece o bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

6.    Site’ye üye olup kullanıcı gibi sıfatların kazanılması için ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) Site üzerinden bitikla.com a vermeleri gerekmektedir.

7.    bitikla.com’un, talep edebileceği bu bilgiler, işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar ya da bizzat BİTİKLA.COM tarafından doğrudan pazarlama teknikleri anlamında kullanılabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla temasa geçmek amacıyla da kullanılabilir. bitikla.com tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler bitikla.com ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilin de kullanılabilir.

8.    bitikla.com, Site içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. bitikla.com, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

9.    Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. bitikla.com, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini bitikla.com’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır.

10.  bitikla.com, kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği hallerde, bitikla.com’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, yetkili idari ve/veya adli otoriteler tarafından kanuni yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde ve kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.

11.  bitikla.com, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

12.  bitikla.com, kullanıcılar ve kullanıcıların Site’yi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

13.  bitikla.com tarafından Site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, bitikla.com, ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

14.  bitikla.com, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda Site’de yayınlamak şartıyla değiştirebilir. bitikla.com'’un değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

15.  Yukarıdaki Gizlilik ilkeleri, kullanıcı ve üyelerin kişisel haklarını ve kişisel verilerini bu metinde anıldığı şekilde garanti altına almaktadır.

16.  Her türlü öneri, eleştiri ve tecrübelerinizi aktarmanız için bitikla@bicen.com.tr e-posta adresinden iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Bitikla.com © 2018 - Tüm Hakları Saklıdır.
Geliştirici: Qualesoft.

İletişim Formu

Konum Bilgilerimiz

Biçen Mağazıcılık San.Ve Tic.A.Ş.
Adres : Kartaltepe mh. Belediye cd. Saraçoğlu iş merkezi no:1/1 Sefaköy K.çekmece İST
Tel : 4443436
Vd. : Marmara Kurumlar
Vn. : 1690547172

4443436

02126243919

09:00-21:00